Boligområde, Børøya, Stokmarknes  

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen på grensen til Lofoten. I samarbeid har creamos as (R. Osnes) og CADA AS, gjennomført en detaljregulering for eiendommene samlet til «Måken» i perioden 2020 til 2022. Planen ble vedtatt av kommunestyret 5.mai 2022. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av eiendommene til ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg, som vi nå prosjekterer.

«Måken» består av en interessant kombinasjon av industri, næring, kontor, restaurant samt allmennyttige tiltak og kystkultursti. Vi skal forsterke og videreutvikle områdets gode kvaliteter med kupert og varierende vegetasjon og dyreliv. Det skal også etableres sikker adkomst for myke trafikanter, leke- og oppholdsarealer, nærturareal, universellutforming, miljøvennlige løsninger som varmepumpe og solpanel, parkering og snødeponiområder. Fra før av er det registrert og kartlagt kulturminner- og eldre avfallsplasser. Disse vil bli markert med informasjonstavler. "Måken" er en transformasjon til en helhetlig og stedsunik bebyggelsesstruktur - en liten landsby bestående av ulike naboskap der det arbeides og leves side om side 24/7.

 

Eiendommen har et areal til sammen på 32,1 mål.

Godkjent bebygd areal, etter regulering av cremos as og CADA AS, for boligdelen er 8.840 m2, i tillegg kontor, grendehus eller restaurant på 1.300 m2 og tekniske anlegg med sjøbod på 450 m2. Totalt tillatt bebygd areal på eiendommen er på 19.000 m2 (BRA).

.

Arbeidet ble påbegynt av creamos as og C.F. Møller og fortsetter som creamos as og CADA AS.

 

ÅR: 2020 OPPDRAGSGIVER: SMV Hydraulic AS ENTREPRENØR: OMFANG: 19000m2

Boligområde, Børøya, Stokmarknes  

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen på grensen til Lofoten. I samarbeid har creamos as (R. Osnes) og CADA AS, gjennomført en detaljregulering for eiendommene samlet til «Måken» i perioden 2020 til 2022. Planen ble vedtatt av kommunestyret 5.mai 2022. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av eiendommene til ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg, som vi nå prosjekterer.

«Måken» består av en interessant kombinasjon av industri, næring, kontor, restaurant samt allmennyttige tiltak og kystkultursti. Vi skal forsterke og videreutvikle områdets gode kvaliteter med kupert og varierende vegetasjon og dyreliv. Det skal også etableres sikker adkomst for myke trafikanter, leke- og oppholdsarealer, nærturareal, universellutforming, miljøvennlige løsninger som varmepumpe og solpanel, parkering og snødeponiområder. Fra før av er det registrert og kartlagt kulturminner- og eldre avfallsplasser. Disse vil bli markert med informasjonstavler. "Måken" er en transformasjon til en helhetlig og stedsunik bebyggelsesstruktur - en liten landsby bestående av ulike naboskap der det arbeides og leves side om side 24/7.

 

Eiendommen har et areal til sammen på 32,1 mål.

Godkjent bebygd areal, etter regulering av cremos as og CADA AS, for boligdelen er 8.840 m2, i tillegg kontor, grendehus eller restaurant på 1.300 m2 og tekniske anlegg med sjøbod på 450 m2. Totalt tillatt bebygd areal på eiendommen er på 19.000 m2 (BRA).

.

Arbeidet ble påbegynt av creamos as og C.F. Møller og fortsetter som creamos as og CADA AS.

 

ÅR: 2020 OPPDRAGSGIVER: SMV Hydraulic AS ENTREPRENØR: OMFANG: 19000m2 TYPE: Regulering
No items found.

Ta kontakt

Har du ett prosjekt etc etc bla bla bla. Trenger litt mere tekst her...
Kontakt

Se flere prosjekter

Gamle Horten Gård

Nye Charlottenlund kirke

Hytte for SEG, Valdres