Gamle Horten Gård

Gamle Horten Gård, på Karljohansvern.

I samarbeid med creamos as, siv.ark MNAL Ragnar Osnes.

Gamle Horten gård ligger idyllisk plassert på Karljohansverns høyeste punkt. Eiendommen består av mye grøntareal og det er store parker i umiddelbar nærhet. Eksisterende bebyggelse er gammel og på grunn av verneforskriftene er det begrenset hvilke tiltak som tillates. Arbeidet består i å etablere 23 boenheter (inkludert foreslått nybygg nord for parkeringsplassen) gjennom å endre bruk for Gamle Horten gård med eksisterende fredet bebyggelse, fra Forsvars bygninger til boliger. Bebyggelsen omfatter Forlegningen (1700-tallet), Stallmesterboligen (1800-tallet), Stallen (1800-tallet)og Messebygningen (1800-tallet). Det vesentlige er vern gjennom bruk, gjennom åsikre bygningsmasse brannteknisk og se til at strukturer er lesbare gjennometablering av nye leiligheter. I tilknytning til bebyggelsen er det gårdsplass, grøntarealer, veier og parkering. Bygningene har gjennom årene hatt en rekke ulike funksjoner, både som kaserne for arbeidere ved verftet, stallmesterboligog befalsforlegning. I 2008 ble bygningen solgt til private eiere og har værtbrukt som overnatting og kulturfasiliteter. Arbeidet utføres i samarbeid medoppdragsgiver Gamle Horten gård Eiendom AS, og konsulentene RAAD AS, Akustikk-konsultAS, Firefly AS, Energitec AS. Og vesentlig for arbeidet er nært samarbeid med Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune og teknisk etat Horten kommune.

ÅR: 2023 OPPDRAGSGIVER: Gamle Horten gård Eiendom AS ENTREPRENØR: OMFANG: 2540m2

Gamle Horten Gård

Gamle Horten Gård, på Karljohansvern.

I samarbeid med creamos as, siv.ark MNAL Ragnar Osnes.

Gamle Horten gård ligger idyllisk plassert på Karljohansverns høyeste punkt. Eiendommen består av mye grøntareal og det er store parker i umiddelbar nærhet. Eksisterende bebyggelse er gammel og på grunn av verneforskriftene er det begrenset hvilke tiltak som tillates. Arbeidet består i å etablere 23 boenheter (inkludert foreslått nybygg nord for parkeringsplassen) gjennom å endre bruk for Gamle Horten gård med eksisterende fredet bebyggelse, fra Forsvars bygninger til boliger. Bebyggelsen omfatter Forlegningen (1700-tallet), Stallmesterboligen (1800-tallet), Stallen (1800-tallet)og Messebygningen (1800-tallet). Det vesentlige er vern gjennom bruk, gjennom åsikre bygningsmasse brannteknisk og se til at strukturer er lesbare gjennometablering av nye leiligheter. I tilknytning til bebyggelsen er det gårdsplass, grøntarealer, veier og parkering. Bygningene har gjennom årene hatt en rekke ulike funksjoner, både som kaserne for arbeidere ved verftet, stallmesterboligog befalsforlegning. I 2008 ble bygningen solgt til private eiere og har værtbrukt som overnatting og kulturfasiliteter. Arbeidet utføres i samarbeid medoppdragsgiver Gamle Horten gård Eiendom AS, og konsulentene RAAD AS, Akustikk-konsultAS, Firefly AS, Energitec AS. Og vesentlig for arbeidet er nært samarbeid med Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune og teknisk etat Horten kommune.

ÅR: 2023 OPPDRAGSGIVER: Gamle Horten gård Eiendom AS ENTREPRENØR: OMFANG: 2540m2 TYPE: Vern / rehabilitering
No items found.

Ta kontakt

Har du ett prosjekt etc etc bla bla bla. Trenger litt mere tekst her...
Kontakt

Se flere prosjekter

Nye Charlottenlund kirke

Hytte for SEG, Valdres

Lamper